3
חייג
1
כדורידלובקה
פלנסבורג הנדוויט
03/09 20:45יובל נבו שלוחה 5
המלצות מומחי הווינרחייג1900547000
השיחה בעלות שיחה רגילה + 50 אג' לדקה