2
חייג
1
כדורסליוסטון רוקטס
פורטלנד בלייזרס
24/04 04:30אור מויאל שלוחה 7
המלצות מומחי הווינרחייג1900547000
השיחה בעלות שיחה רגילה + 50 אג' לדקה