0
חייג
2
כדורגלגנואה
פאלרמו
24/11 21:45דקל יניב שלוחה 1
כדורגלגרנאדה
אלמריה
24/11 21:45דקל יניב שלוחה 1
המלצות מומחי הווינרחייג1900547000
השיחה בעלות שיחה רגילה + 50 אג' לדקה