שיער ברוחבלאגן בקרליילברוח המשחקיםאחד נגד 47שמיים של כוכביםישנן בנותאחד נגד כולםלרקוד אל הפודיוםלזכור תמידריגוש אמיתילפצח את הקודקחו את זהקוראים לך!אירופה המרכזית3
טיפ למרוצי היום
ניצח#למרות עונה לא טובה
"אקוולוס" ניצח גם הוא במירוצו האחרון, אך עובר עונה לא טובה ורגיל למירוצים מעט ארוכים יותר