f

נתניה: האוהדים עשו סולחה

אירוגני האוהדים השונים נפגשו בתיווך אתר הקופסא ולירן שטראובר ופתרו את המשבר ביניהם. במטרה לקדם את שיתוף הפעולה הנרקם שיוביל בסופו של דבר לארגון אוהדים אחא גדול וחזק למכבי נתניה

יום שישי 30 ינואר 2009
מערכת TELESPORT
בפגישה שנערכה היום בתיווכם של ברק אבינועם מאתר האוהדים "הקופסא-הדור הבא" וקפטן הקבוצה לירן שטראובר בין נציגי אירגוני האוהדים הߩונים נסללה הדרך לפתרון המשבר שהיה קיים בין האירגונים. 

סוכם כי החל ממחר במשחק מול הכח רמת גן יגיעו האירגונים ללא חולצות המזהות את הארגון אותו ייצגו ויבצעו את מלאכת העידוד כקבוצה אחת מאורגנת ומתאומת של אוהדי הקבוצה. 

בפגәשה נדון בין היתר הצורך באירגון אוהדים אחד גדול וחזק למכבי נתניה. כל הנוכחים בפגישה הסכימו לכך וסוכם כי במהלך השבוע הבא תיערך פגישה נוספת בנוכחות אבינועם ושטראובר במטרה לקדם את שיתוף הפעולה הנרקם שיוביל בסופו של דבר לארגון אוהדים אחד גדול וחזק למכבי נתניה.Ȧnbsp;

ראשי מכבי נתניה בירכו על היוזמה של האוהדים והמתווכים בעניין.

תגובות

טלספורט בפייסבוק