שינויים בקריטריונים לסגלי ההישג

השינויים המהותיים שנעשו, בהשוואה למחזור האולימפי הקודם לקראת בייג'ין 2008 עוסקים באמות המידה לסגלי ההישג

שבת 16 ינואר 2010

 היחידה לספורט הישגי שליד הוועד האולימפי בישראל הפיצה בסוף השבוע לאיגודי הספורט את המידע העוסק בקריטריונים לסגלי הישג, תמריצים ואמות מידה לסגלי ההישג לשנים 2010 - 2011. הקריטריונים נכנסו לתוקף בחודש זה - ינואר 2010 לאחר המלצת המנהלת ואישור הנהלת הוועד האולימפי בישראל.

השינויים המהותיים שנעשו, בהשוואה למחזור האולימפי הקודם לקראת בייג'ין 2008 עוסקים באמות המידה לסגלי ההישג.

הרציונל בשינויים - הרחבת בסיס הפירמידה והגמשת הקריטריונים, כך שיותר ספורטאים יכנסו לסגלים.הקריטריונים הוגדרו באופן פשוט יותר מהעבר בכך שבוצעה חלוקה לשלוש קבוצות ענפים:תחרות מטרה אחת, שתי תחרויות מטרה,דירוג עולמי.

חלוקה לשלוש קטגוריות איכות לעומת ארבע שהיו בעבר, כולל שינוי הסכומים.

מענק ۑסיס , ובנוסף תמריצים על הישגים בתחרויות בקרה (עד ארבע בשנה) כחלק בלתי נפרד מהמלגות בדרך לתחרויות המטרה.בנוסף, מעמד המאמן יזכה לתוספת גם בגין תחרויות הבקרה.

לוועדת היגוי תהיה אפשרות לשדרוג מלגות ייחודיות לספורטאים בוגרים ולספורטאים צעירים.
הוגדרו קריטריונים לקבוצה/נבחרת ולסגל עתודה.

כל ספורטאי יהיה חייב להשתתף במהלך שנה קלנדרית  ב - 4 פעילויות למען הקהילה.
באחריות איגודי הספורט ۜעדכן את המאמנים, הספורטאים ואנשי המקצוע הרלוונטיים במידע החדש, עד שיקבלו לידהם את ספר היחידה לספורט הישגי לשנת 2010 .

 

תגובות

e

טלספורט בפייסבוק