צפו במהדורת ה-WINNER של חמיé

�㰅猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀䘀伀一吀ⴀ䘀䄀䴀䤀䰀夀㨀 䄀爀椀愀氀㬀 䘀伀一吀ⴀ匀䤀娀䔀㨀 㤀瀀琀∀ 氀愀渀最㴀∀䠀䔀∀㸀퐀�픅� 턀�퐅팅픅 퐀��픅 퐀ⴅ圀䤀一一䔀刀 퀀픅 ����񑔅 � � �휅� �팅픅� ��퀅�⸅ � �퐅 퐀��픅㼅 퐀�픅 픀픅 턀�퐅팅픅 퐀��픅 퐀ⴅ圀䤀一一䔀刀㰀⼀猀瀀愀渀㸀

יום חמישי 12 מאי 2011
מערכת TELESPORT

תגובות

טלספורט בפייסבוק