משחקים שונים וידידות
0-3
רוך ברסט ב'
בי. ג'י. יו מינסק ב'
הסתיים
   רוך ברסט ב'
   בי. ג'י. יו מינסק ב'
   רוך ברסט ב'
   בי. ג'י. יו מינסק ב'
   %
   החזקת כדור %
   %
   החזקת כדור %
   בעיטות למסגרת
   בעיטות מחוץ למסגרת
   בעיטות שנחסמו
   מסירות לרחבה
   קרנות
   התקפות מתפרצות
   נבדלים
   '0
   '10
   '20
   '30
   '40
   '50
   '60
   '70
   '80
   '90