אושר חוۧ איסור אלימות בספורט

מלחמת חורמה באלימות במגרשי הספורט – חמש שנות מאסר למכניסי חפצים אסורים וחזיזים למגרשים, שנתיים מאסר לקוראי נהמות וקריאות גזעניות ושנת מאסר לפורץ למגרש באמצע אירוע ספורט.

יום חמישי 31 יולי 2008
מערכת TELESPORT

 מליאת הכנסת אישרה בקריאה שנייה ושלישית את חוק "איסור אלימות בספורט", של חברי הכנסת רונית תירוש ואבשלום וילן.

החוק מציע שינוי יסודי בכל החקיקה העוסקת במניעת אלימות במגרשי הספורט, תוך החמרה בענישה, והענקת סמכויות הרחקה גם לסדרנים אשר תאפשר להגדיל את מספר גורמי האבטחה במגרשים.

החוק קובע החמרה דרמטית בענישה בגין עבירות אלימות במגרשי הספורט.

כך, המכניס לאירוע ספורט חפץ אסור (כלי ירייה, חומר נפץ, סכין, אולר, חזיזים Ӑו כל חומר מסוכן אחר) צפוי לעונש של חמש שנות מאסר.

המתבטא התבטאות גזענית במהלך אירוע ספורט: קריאה של מילים, צלילים או נהמות שיש בהם משום איום, השפלה, ביזוי, גילוי איבה, עוינות, אלימות כלפי אדם, ציבור או חלקים של האוכלוסייה דינו במאסר שנתיים.

<Ͱ>החוק גם שם קץ לתופעת ההתפרצות לשדה המשחק באמצע אירוע ספורט. הנכנס לשדה המשחק בזמן אירוע ספורט מוסדר בלא היתר, דינו מאסר שנה.

החוק גם מאפשר לבתי המשפט להוציא צווי הרחקה והגבלה לתקופות ממושכות למפירי סדר סדרתיים במגרשים.

החוק גם קובע כי לשם השמירה על הסדר הציבורי באירועי ספורט, ימונו מספר בעלי תפקידים – מנהל אירועי ספורט, מנהל ביטחון, מנהל בטיחות וסדרנים.

על בעלי תפקידים אלה יהיה לעמוד בתנאי כשירות והכשרה מיוחדים, ויוקנו להם סמכויות אכיפה בעת אירועי ספורט.

סמכויות סדרן ߙורחבו והוא יהיה מוסמך להרחיק מתפרע ממגרש הספורט, לעכבו עד הגעת שוטר, ואף להשתמש לשם כך בכח סביר.

כמו כן קובע החוק כי לראשונה תוקם מועצה שכל פעולותה תיוחד לטיפול באלימות במגרשים על מנת לשרשה. המועצה תגרש תוכניות פעולה וטיפול בנושא אלימות בספורט ותעודד הסברה לשם העמקת המודעות הציבורית לנושא.

חברת הכנסת רונית תירוש, יוזמת: "הצעת החוק תואמת את המלצות ועדת צור, בה הייתי חברה, שהוקמה לאחר אירוע קטיעת אצבעותיו של המאבטח במשחק הכדורסל בין הפועל ירושלים להפועל חולון. אני קߕראת לבתי המשפט והשופטים להיעזר בחוק על מנת למצות את הדין עם הפורעים במגרשי הספורט בכל חומרתו. מקרה ראשון של מאסר למשליך חזיז או לקורא קריאות גזעניות, ישרש נורמה פסולה זו מהיסוד"

חבר הכנסת אבשלום וילן יוזם החוק: "זהו יום ߗג לספורט הישראלי. ליגת הכדורגל תוכל להיפתח כאשר המאבק באלימות מעוגן בחוק, מקיף וכולל. החוק החדש יאפשר ענישה מהירה, יעביר את מירב סמכויות השיטור במגרשים לסדרנים שיעברו קורס.באמצעות החוק ישראל תהיה בשורה הראשונה עם מדינות אירופה הנלחמות באלימות".

̼p>חבר הכנסת מיכאל מלכיאור, יושב ראש ועדת החינוך, התרבות והספורט של הכנסת: "כאשר אדם הולך למגרשי ספורט הוא צריך לדעת שהוא יחזור שלם. במדינת ישראל הידרדרנו למצב בו הקהל מסרב להגיע למשחקים אשר הפכו לזירה של אלימות. המודל האנגלי אותו ייש۞נו בחוק אינו מרחיק לכת והוא יאפשר לטפל בעבריינים ולהחזיר את הכיף במשחקים".

  

תגובות

טלספורט בפייסבוק