a

קינן: לא ראיתי אבל הקוון כן

שופט המשחק לא ראה האם הכדור של טועמה עבר או לא עבר את הקו. קינן: המעמדה שלי לג ראיתי אם הכדור נכנס הקוון זימזם לי ואישרתי את השער כמתחייב

שבת 10 מרץ 2007
אשר גולדברג

תגובות

טלספורט בפייסבוק