הקלה בעונשו של אלון חזן

מאמן מ.ס. אשדוד שהורחק מ-3 משחקים לאחר שהעליב שופט, זכה בעונש קל יותר - חזן הורחק משני משחקים בפועל ולא שלושה. כמו כן בוטל הקנס ע"ת בסך 10 אלף ש"ח

יום רביעי 24 ינואר 2007
אשר גולדברג

בית הדין המשמעתי של ההתאחדות לכדורגל החליט בדיון חוזר שנערך היום להקל בעונשו של אלון חזן, ולא להפעיל את מלוא עונש התנאי שהיה תלוי ועומד כנגדו בגין עבירה של העלבת שופט.

דיין בית הדין המשמעתי, עו"ד ישראל שמעוני החליט להרחיק את חזן משני משחקים בפועל ולא משלושה כפי שקבע בהחלטתו מה-17.1 וכן החליט לבטל את הקנס ע"ת שנפסק לחזן בסך 10,000 ש"ח.

לפיכך, עונשו של חזן הינו הרחקה משני משחקים בפועל ו-6000 ש"ח קנס בפועל. בהחלטתו כתב עו"ד שמעוני: "בהעדרו של הנאשם אך על יסוד תגובתו הכתובה הרשעתי ביום 17/1/07 את מר חזן בהעלבת השופט. בהמשך להרשעה האמורה ובאשר כנגד הנאשם היה תלוי ועומד עונש על תנאי בגין עבירה דומה אשר נעברה אך כחדשיים לפני כן, בהעדר נסיבות מצדיקות אחרת, הפעלתי את עונש התנאי באופן מלא (הרחקה מ-2 משחקים + קנס בפועל של 6,000 ₪) ואף הוספתי עליו הרחקה ממשחק נוסף (וסה"כ 3 משחקים) וקנס כספי נוסף (10,000 ₪) על תנאי לשנה".

הדיין הוסיף: "היום ביקש מר חזן כי אשוב ואדון בעונש אשר יושת עליו, לאחר שהסכים כאמור לעיל על הותרת ההרשעה על כנה בעבירה של העלבת השופט. בראש ובראשונה סב הדיון סביב בקשתו של מר חזן כי לא יופעל עונש התנאי הכבד לטעמו התלוי ועומד נגדו. עונש התנאי הינו מיוחד באופיו - זהו אחד האמצעים היחידים אשר עומדים לרשותנו כבי"ד להעניש מחד אך לא למצות את הדין עם המורשעים מאידך. הוא צופה פני עתיד ומטרתו ליצור הרתעה. עלינו לשמרו מכל משמר שכן הוא מאפשר ענישה מידתית ומונע "נוקשות" ענישתית".

תגובות

2

טלספורט בפייסבוק