המחוזי פסק נגד אבי לוזון

ניצחון גדול לאבנר קופל, יו"ר מרכז בית"ר: יו"ר ההתאחדות לכדורגל, אבי לוזון, יאלץ למנות לגוף החזק ביותר בהתאחדות, מזכירות ההתאחדות, שני נציגים מטעם מרכז בית"ר, מרכז שמהווה למעשה אופוזיציה ללוזון

יום חמישי 24 יוני 2010
שלמה חסיד

 בית המשפט המחוזי חייב את יו"ר ההתאחדות לכדורגל, אבי לוזון, למנות 2 חברי הנהלה מקרב סיעת בית"ר למזכירות ההתאחדות תוך 30 יום
 
חרף התנגדות עזה של אבי לוזון, וסיעתו "סיעת מכבי הפועל" בהתאחדות - בית המשפט המחוזי מחוז מרכז (כב' הנשיאה, השופטת ה' גרסטל) הורה ליו"ר ההתאחדות למנות חברים מסיעת המיעוט בהתאחדות - סיעת בית"ר - למזכירות ההתאחדות, וזאת בהתאם לחלקה היחסי של סיעת בית"ר בהנהלת ההתאחדות.

 בבחירות האחרונות שהתקיימו להנהלת ההתאחדות (ביום 18.1.2010) נבחרו לראשונה בתולדות ההתאחדות שתי סיעות: סיעת הרוב, היא סיעת "הפועל-מכבי", וסיעת המיעוט, היא סיעת בית"ר.
 
בהתאם להוראות תקנון היסוד של ההתאחדות, הנהלת ההתאחדות - המונה 29 חברים -  מוסמכת לבחור מקרב חבריה את מזכירות ההתאחדות. המזכירות היא הגוף המופקד על ניהול ענייניה השוטפים והמהותיים של ההתאחדות.
 
יו"ר ההתאחדות החליט, כי חברי סיעתו "סיעת מכבי הפועל" יאיישו באופן בלעדי את מזכירות ההתאחדות, וכי חברי סיעת בית"ר והעומד בראשה, מר אבנר קופל, לא יכהנו במזכירות.  
 
בשל החלטה זו פנתה סיעת בית"ר לבית הדין העליון של ההתאחדות לכדורגל וביקשה, כי בית הדין העליון יצהיר, כי החלטת יו"ר ההתאחדות בטלה, וכי בהתאם תוצאות הבחירות, סיעת בית"ר זכאית לייצוג יחסי במוסדות השונים של ההתאחדות לכדורגל לרבות המזכירות והועדות השונות המשמשות בהתאחדות.
 
בית הדין העליון של ההתאחדות דחה את עתירתה של סיעת בית"ר וזו הגישה - באמצעות עורכי הדין בעז בן צור ומשה מזור - תביעה לבית המשפט המחוזי מחוז מרכז על ידי עורכי הדין בעז בן צור ומשה מזור.
 
בתובענה שהגישה סיעת בית"ר נגד יו"ר ההתאחדות וההתאחדות - שיוצגו בהליך על ידי היועץ המשפטי של ההתאחדות עו"ד משה אביבי - נתבקש בית המשפט להצהיר, כי החלטת הנהלת ההתאחדות ובהתאמה, החלטת בית הדין העליון של ההתאחדות נתקבלו בניגוד לדין, ובכלל זאת בניגוד להוראות יסודיות בתקנון היסוד של ההתאחדות לכדורגל, ומשכך הן בטלות ומבוטלות.
 
בית המשפט המחוזי דחה את עמדת יו"ר ההתאחדות וקיבל את עמדת סיעת בית"ר בהתאחדות והעומד בראשה אבנר קופל תוך שהוא קובע, כי:  "אין ספק שמצב הדברים כיום גורם עוול למבקשות (סיעת בית"ר וקופל), ולחברי ההתאחדות שבחרו בהן להנהלה. סבורה אני שקיימת חפיפה כמעט מלאה בין תפקידי ההנהלה לתפקידי המזכירות, וכדי לאפשר לסיעת בית"ר להשפיע על ההתאחדות כדי כוחה היחסי בהנהלה, ראוי לפרש את התקנון, ככל שניתן, כך שתוענק לסיעת בית"ר זכות ייצוג יחסי במזכירות, ובכך להגשים את הכוונה שעמדה מלכתחילה ביסוד הליך הבחירות שנערך מכוח התקנון". 

בית המשפט הוסיף וקבע, כי הגוף שמנהל בפועל את ההתאחדות הוא המזכירות, וכי קיימת הקבלת סמכויות ברורה בין ההנהלה לבין ההתאחדות.

תגובות

2

טלספורט בפייסבוק