מכבי עתרה נגד כתב האישום

לוני הרציקוביץ פנה במכתב לרשות לבקרת התקציבים בדרישה לבטל את הגשת פסק הדין בגין עבירה על חוק הבקרה

יום ראשון 22 אפריל 2007
אשר גולדברג

מועדון הכדורגל של מכבי תל-אביב הגיש השגה על החלטת יו"ר הבקרה התקציבית להגיש נגדה כתב אישום ו\או להמליץ על הגשת כתב אישום נגדה. 

מכבי ביקשה ממליאת הרשות שתקבע שיש להמיר את האישום בכופר או לחילופין להציע עסקת טיעון ללא הפחתת נקודות בפועל .

במכתב נאמר:

1.ביום שלישי ה 16.4.07 הגישה המבקשת בקשה לקיום שימוע בעקבות מכתב שהועבר למבקשת ממנה עולה כי בכוונת יו"ר הרשות להמליץ להעמיד לדין את הקבוצה.

2.בערב אותו יום התקיים שימוע בנוכחות יו"ר הבקרה התקציבית, היועץ המשפטי של ההתאחדות ותובע ההתאחדות.

3. במסגרת השימוע הוצעה למבקשת עסקת טעון בה תודה המבקשת באשמות, תורד לה נקודת ליגה בעונה זאת, ינתן לה עונש על תנאי של שלוש נקודות וקנס של 25,000 ₪.

4. על מנת לסיים את מחול השדים סביב המבקשת ולאפשר לה להתרכז בספורט- הסכימה המבקשת לרוב  הנושאים שנכללו בעסקת הטיעון ואולם היא אינה יכולה להסכים להורדת נקודה בשלב כה קריטי של העונה והמאבקים הצפויים לה במסגרות השונות.

5.בסופו של דבר קיבל יו"ר הרשות החלטה להעמיד את הקבוצה לדין ו\או להמליץ על העמדתה לדין.

6.המבקשת רואה עצמה נפגעת מהחלטה זאת  ומכאן השגתה ודרישתה להבאת העניין בפני מליאת הרשות, בהשתתפות יו"ר הרשות בהתאם לסעיף 18 (א) 1 לתקנון בקרת תקציבים.

7.המבקשת תטען כי האישום לכאורה בקשר להקמת הדשא הסינטטי משולל יסוד  שכן התקבל אישור ההתאחדות לכך ולראיה ההתאחדות עצמה הסכימה לשעבד את הכנסות המבקשת לצורך תשלומים הנוגעים להקמת הדשא הסינטטי ונתנה אישורים לצדדים שלישיים בקשר לכך. היש אישור ברור יותר מזה למהלך שהיה מותנה בקבלת השעבוד?. מצ"ב הבקשה לבקרה התקציבית מיום 13.9.06, פקס מאותו היום של הבקרה, מספר חוזי חסות, המחאת זכות מאושרת על ידי ההתאחדות מיום 18.9.06, אישור מאותו יום כי ההמחאה לגוף הממן את הדשא- חמית פתרונות מימון חתום על ידי ההתאחדות ושני מכתבים מה 19.9.06 וה 20.9.06 שהופנו לנציג הגוף הממן- חמית פתרונות מימון בע"מ.

8.לעניין האישום לכאורה הנוגע להעברה כספים לקפריסין- הרי שהכוונה לבצע ההעברה דווחה לרשות, הוצגו לרשות מסמכים מתאימים ולכל היותר מדובר באי הבנה . יצויין כי ניתן אישור בעל פה אישור להעברה ולראיה רישום השחקן במכבי תל-אביב אושר על ידי הבקרה ב 27.8.06. רצ"ב מכתב המבקשת מיום 15.8.06 ותשובת מטליסט מיום 15.8.06 ומכתב נוסף שלה מיום 28.2.07. המכתבים מיום 15.8.06 אותרו רק לאחרונה על ידי הקבוצה.

9.לעניין האישום לכאורה בקשר לשחקן רזיץ- הדווח על תשלום שלא היה כלול בהסכם עם השחקן רזיץ בוצע ביוזמת המבקשת והיא פעלה לתקן  את הטעון תיקון. רצ"ב שני מכתבים של מכבי תל-אביב מימים 6.3.07 ו 8.3.07 לבקרה. כאמור מדובר בתשלום שבוצע על ידי גורם מחוץ למכבי והדבר לא דווח בטעות.

10.למבקשת אין עבירות קודמות מסוג זה ואין תקדים לכך כי באישום הראשון מורדות לקבוצה נקודות ליגה בנסיבות אלה. יודגש כי בינתיים מנכ"ל הקבוצה ומנהל הכספים  חדלו לכהן בקבוצה  והשחקן רזיץ אינו משחק מזה זמן רב בקבוצה . החריגות לעניין השחקן אינן מהותיות בהשוואה לתקציב הקבוצה והן תוקנו ביוזמת הקבוצה. הורדת נקודה בשלב כה קריטי של העונה יכולה לגרום למשבר קשה, לשינוי תוצאות העונה כולה  ( אליפות, סגנות או השתתפות במפעלים אירופאיים בעונה הבאה) ואין מקום לקבוע עונש כה חמור ובלתי ספורטיבי כנגד המבקשת. יודגש כי המבקשת לא השיגה יתרון ספורטיבי בדרך לא ספורטיבית.

11.המבקשת תוסיף ותטען כי לא פעם אף בוטלה העמדה לדין בפני בית הדין המשמעתי ו/או הוחלפה האשמה בכופר . לעניין זה תבקש המבקשת כי המליאה תבחן את כל המקרים בשנים האחרונות בהם הומר כתב אישום לכופר ו\או ניתן עונש שאינו כולל הפחתת נקודות בפועל ו\או לא הוגש כתב אישום על מנת למנוע אפליה כנגד המבקשת. כמו כן המליאה מתבקשת להורות לרשות ו\או להתאחדות למסור את כל הנתונים והמסמכים הנ"ל למבקשת עצמה לפני קבלת החלטה.

12.לאור ההשלכות הקשות של ההחלטה מתבקשת המליאה אף לאפשר למבקשת לטעון בפניה בעל-פה.

13.לאור האמור לעיל ולמען שהצדק יראה ויעשה מבוקש האמור ברישא לבקשה זו.

14.מן הדין והצדק יש להיעתר לבקשה.

 

תגובות

b

טלספורט בפייסבוק