ביתר כמעט וזוכתה

מתברר שרק שניים משלושת הדיינים החליטו להרשיע את בית"ר ולגזור עליה שני משחקים ללא קהל. הדיין ישראל שמעוני טען כי לבית הדין אין צורך להתערב בנושא

יום חמישי 08 נובמבר 2007

 תובע ההתאחדות לכדורגל, עו"ד שלום אבן עזרא כמעט וספג מכה אנושה מאחר שההחלטה על עונש של שני משחקים ללא קהל לבית"ר ירושלים התקבלה רק ברוב קולות של שניים מול שלושה. 

מתברר שהדיינים עמנואל סלע וחיים אלחדיף תמכו בהענקת עונש לבית"ר, אולם ישראל שמעוני רצה לזכות את הקבוצה.

בפסק הדין נכתב  כי : "...יש להדגיש שהאירוע, נשוא דיון זה, שבו הוזכר יום בו נרצח ראש ממשלה בישראל הוא יום שמאחד את כל מי שהדמוקרטיה בישראל נחשבת ויקרה לו ללא הבדל בהשקפתו הפוליטית....

...מדובר בהתפרצות המונית של חלק ניכר מיושבי היציע שהיה מאוכלס באוהדי בית"ר, מאות במספר בעניין שנחשב לקונצנזוס לאומי ולפגיעה באשיות קיומנו הדמוקרטי. בשל אותו קונצנזוס הפכה התלהמותם של אותם אוהדים והרעידה שמיים בארץ, פרצה כל גבול והיא מהווה מקרה חריג שבחריגים ואין בינה ובין פגיעה בחופש הביטוי דבר וחצי דבר....

...הואיל והגענו למסקנה שביזוי ראש ממשלה שנרצח ביום הזיכרון להירצחו הוא מעשה חריג הרי המסקנה המתבקשת היא שקריאות הבוז השטניות של חלק ניכר מאוהדי הנאשמת מהווה התנהגות בלתי ספורטיבית כמוגדר בסעיף 20 (יב) של תקנון המשמעת. עוצמת המקרה ומספר המשתתפים חרצה את הדין....

....אני בדעה כי כבר היום, על פי נורמות ההתנהגות וההתבטאות של קהל האוהדים במגרשי הכדורגל, נמצאים כאלה אוהדים אמיתיים המעדיפים להדיר רגלם מהמגרשים. אירוע כמו זה בו אנו דנים רק מרחיק את אותם אוהדים שפויים, ומקטין כל סיכוי סביר להחזירם למגרשים, גם אם מדובר "רק" בהתבטאות פסולה של אותו "קומץ" (כאשר גודלו של אותו "קומץ" משתנה מקבוצה לקבוצה). אני בדעה שאין שום ארגון חברתי (וכזו היא ההתאחדות לכדורגל) שיכול להסכים להתבטאויות פסולות כמו זו לה היינו עדים במשחק נשוא תיק זה של קהל "אוהדים" במשחק בין שתיים מהקבוצות המובילות בכדורגל הישראלי...

....אם חפצי חיים אנחנו ואם ברצוננו להחזיר את הקהל למגרשים, חייבים אנו לגנות התנהגות פסולה כמו בתיק זה, לא רק במילים אלא גם במעשים, וכבית-דין שומה עלינו להגדיר התנהגות פסולה כזו כעבירה משמעתית, ובכך נעביר מסר מהי ההתנהגות הראויה במגרשי הכדורגל..."

הדיין עו"ד ישראל שמעוני החליט בדעת מיעוט לזכות את הנאשמת וכתב: "אין בקביעתי זו משום הסכמה למעשים אלה וחלילה לי אם יהיה מי שיתרגם החלטתי זו כמתן לגיטמציה להתנהגות זו. אך לעת הזו דומני כי ההתמודדות עם המקרה דנן צריכה לבוא מתוך גינוי ציבורי ומאמץ חינוכי ולא מתוך ענישה משמעתית."

 בגזר הדין נכתב כי:

בשים לב לעובדה שמדובר בהרשעה ראשונה של הנאשמת בעבירה המיוחסת לה אך בהתחשב בריבוי הרשעותיה הקודמות של הנאשמת בגין התנהגות אוהדיה ולאחר ששקלנו את כל הנסיבות המצטברות אנו סבורים שעל הענישה להתמקד כנגד קהל האוהדים ובשלב זה לא לפגוע במאזנה של הקבוצה שהיא קבוצה ספורטיבית ומצליחה.

לפיכך החלטנו להטיל על הנאשמת עונש של קיום שני משחקי ליגה (הראשונים לאחר השבת הקרובה) ללא קהל וכן להטיל על הנאשמת עונש על תנאי והתנאי הוא שאם תורשע במהלך עונת משחקים זו פעם נוספת בעבירה דומה יוטל עלייה עונש של קיום שני משחקי ליגה ברדיוס וללא קהל.

ב"כ הנאשמת מבקש עיכוב ביצוע למקרה של הרשעה. בשים לב לעובדה שביצועו של העונש יתקיים רק לאחר השבת הקרובה אינני רואה מקום לעכב את הביצוע מעבר לכך בראותנו חשיבות חינוכית להפעלת העונש סמוך ככל האפשר לערעור.

תגובות

2

טלספורט בפייסבוק