a

אולי טעינו עם דקת הדומיה

גורם בהתאחדות לכדורגל מודה: "יכול להיות שהיינו נמהריםĠמידי בהחלטה לקיים דקת דומיה לזכר הנרצחים בירושלים". בקרית אליעזר עמדו דקת דומיה לזכר אדם אחר לחלוטין

שבת 08 מרץ 2008
אשר גולדברג

תגובות

טלספורט בפייסבוק